Fortana (Uva d'Oro). Per terreni freschi e fertili.